2022-1-PL01-KA220-YOU-000088903 Think Mindful Manage Your Anger

На 01.12.2022 Русенска стопанска камара започна работа по проект №2022-1-PL01-KA220-YOU-000088903 Think Mindful Manage Your Anger, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Партньорите в проекта са: Social Enterprise “Serwis”(Полша); Education in Progress(Испания); Pi Youth Association(Турция); Youthfully Yours SK(Словакия); Hrvatski institut za razvoj obrazovanja(Хърватска); LIFE4YOU и Smart Idea(Словения).

С нашия проект искаме да предоставим на младите хора необходимите инструменти, за да управляват успешно своите емоции, предоставяйки им практически инструменти за контрол на гнева и осъзнатост, които ще им позволят да се справят позитивно с всяка ситуация.

Основните резултати, върху които ще работим по този проект са:

  1. Книжка със събрани добри практики, помагащи на младежките работници в развиването на управление на гнева и превенция сред младежите на възраст 18 – 24 години. В нея ще съберем най-добрите 32 практики от работата на младежките работници в Европейския съюз. Това ще позволи на всички заинтересовани страни да започнат незабавно да ги прилагат в своите младежки дейности за предотвратяване и управление на гнева, без да са необходими допълнителни курсове или обучение за това.
  2. Обучителна програма за младежи и младежки работници, лидери и обучители – фокусирана върху управлението на гнева. Нашата цел е да помогнем на младите хора да управляват и предотвратяват поведението на гняв, давайки им възможност да се справят с емоционални предизвикателства и проблеми с психичното здраве. За тази цел трябва да повишим компетенциите на младежките работници в използването на иновативни техники за осъзнатост и да ги оборудваме със съвременни инструменти за комуникация и личностно развитие.
  3. Онлайн образователен ресурс, който ще включва автоматизирана система за изпращане на малки части от знания, за да насърчи резултатите от обучението и да държи учащите в течение на съдържанието.
  4. Електронна система за самопомощ – тя ще включва он-лайн материали и инструменти за млади хора, които ще им помогнат да осъзнаят проблемите с управлението на гнева, да ги предотвратяват и да се справят с тях.
%d блогъра харесват това: