Услуги

  1. Информационни услуги
   Осигуряване на присъствие в заседания на комисии и срещи,касаещи бизнеса осигуряване на обратна връзка и информация;
   Организиране на срещи с представители на Община Русе,Областна администрация,БСК и други личности и организации;
   Създаване на раб.контакти;
   Информиране на бизнеса за предстоящи законодателни промени и действия;
   Осигуряване на връзка между местния бизнес и БСК.
  2. Консултиране
   Посредничество при трудови спорове;
   Финансови консултации:
   Източници на финансиране;
   Разпространяване на информация чрез специализирани събития;
   Индивидуални консултации;
   Подготовка за срещи с инвеститори;
   Срещи с инвеститори;
  3. Създаване на бизнес мрежи.
   Намиране на потенциални партньори и пазари на клиента;
  4. Управление на човешките ресурси.
   Разработване на модели за оценка на компетенциите;
  5. Професионално обучение по лицензирани програми.
   Професионално обучение и квалификация;
   Разработване на проекти по различни програми и по заявка на работодател;
   Семинари по актуални теми;
   Консултации;
   Обучения по ЗБУТ;
  6. Външно-търговски услуги.

   • Сертификати за произход

   Цена: по скала от 15 до 290 лева

  7. Оценка и сертифициране.

   Издаване и заверка на сертификати за произход на стоката форма Европейски съюз;

   Издаване и заверка на сертификати за произход форма “А”, съгласно Общата система за преференции (GSP);

   Оценка и сертификация на знания,умения и компетенции;

   Екооценка;

  8. Индустрия и околна среда.

   • Консултиране и обучение по ISO 14001

  9. Правни услуги

   1. Текущо правно обслужване;

   2. Изготвяне правен анализ на фирми;

   3. Съдействие при решаване на спорове;

   4. Съдействие за търговска регистрация

   5. Консултации по обществени поръчки

   6. Подготвяне на тръжни документации

  10. Интернет услуги

   Регистрация на електронен адрес (е-mail account)
   Регистрация на Интернет адрес (домейн)
   Професионален Web-дизайн на фирмени сайтове
   Инсталиране и поддържане (hosting) на уеб-сайт на фирма

  11. Други дейности и услуги

   • Изнесен търговски офис :

   Предоставяме възможността на български малки и средни фирми да имат търговски офиси в града, без за целта да се налага да поддържат щатни бройки. Нашите експерти поемат почти всички функции, които са в задълженията на местен представител на компаниите.В рамките на услугата експертът „под наем“ предоставя на своя клиент информация за пазара и пазарния достъп, ограничения и специфични особености, контактни детайли с потенциални партньори в града, първоначална търговска комуникация, технологични решения.Ангажиментите на „изнесения“ търговски офис включват установяване на контакти и организиране на бизнес срещите с клиенти . Услугата се предлага срещу абонамент.

  • Обработка и съхранение на отчетна документация;
  • Организиране презентации на фирми;
  • Организиране на събития и PR услуги;Зали под наем;
  • Технически услуги
  • Копирни услуги
  • Машинописни услуги
  • Преводачески услуги
%d блогъра харесват това: