Членство

Членството в РСК ви дава възможност:

 1. Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите в региона , с цел:
  • Блокиране на неадекватни нормативни предложения, промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане;
  • Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете на РСК.
 2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша в региона, в който осъществявате дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.
 3. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.
 4. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
 5. Да ползвате специализирани услуги за микро- и малки фирми, сред които: изнесен търговски офис,обработка и съхранение на отчетна документациятекущо правно обслужване и др.
 6. Да получавате регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.
 7. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в  – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие.

За да заявите своето членство, изтеглете молбата за членство и ни я изпратете!

 

%d блогъра харесват това: