Русенска Стопанска Камара

Начало » Икономически новини » Становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, във връзка с такса битови отпадъци.

Становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, във връзка с такса битови отпадъци.

Advertisements

Становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели

Advertisements
%d bloggers like this: