Годишен план за работа на РСК за 2017г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА РСК ЗА 2017 г.
НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТ НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА

I. Повишаване организационната структура на Русенска стопанска камара.
Срок: постоянен Отговорник: Председател
Привличане на нови фирми и структури;
Обновяване на дейността;
Нова управленска структура;

II. Създаване на постоянна образователна структура.
Срок: постоянен Отговорник: Председател и Учебен център В сайта да се заложат обучителните програми;
Постоянно да се информират възможните фирми за възможностите на РСК за обучения;
– Динамична работа с бюро по труда;
Обучителни семинари;

III. Работа по проекти.
Срок: м. септември Отговорник: Управителен съвет
Работа с РУ „ Ангел Кънчев“;
Работа с фирми членове на РСК;
Обучителни семинари;

IV. Финансово укрепване на Русенска стопанска камара.
Създаване на фирма по трудова медицина Отдаване на помещения под наем;
Други дейности и спонсорства (дарения);

V. Взаимодействие с международни структури.
Информационен център с възможности за рекламна дейност;
Създаване на интерактивен дигитален пазарен панаир за информиране на Русенски производства и възможности;

VI. Работа с финансови структури за подпомагане на бизнеса в региона Семинар с ДСК и други банки и фондове;
Информация в сайта;

Годишен план за работа РСК 2017Категории:Председател, Разни

%d блогъра харесват това: