Обявена е грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”

Здравейте колеги!,

Приложено ви изпращаме информация за обявена миналата седмица грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която считаме че може да бъде интересна за членовете ни.

Краен срок за подаване на проектните предложения през ИСУН 2020: 26 септември 2017 г. (17.30 часа).

Ето и някои основни характеристики на грантовата схема.

Предприятието-кандидат следва да има поне три приключени финансови години (2014-2015-2016 г.). Изпълнението на проекта следва да води до разработването на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (по TRL скалата):

· TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда или

· TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда или

· TRL 8 – Завършена и сертифицирана система или

· TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда

Крайните резултати от проекта следва да попадат в някоя от четирите тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

· ИКТ и информатика

· Мехатроника и чисти технологии

· Индустрия за здравословен живот и биотехнологии

· Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Тази грантова схема е много интересна освен поради естеството си, така и заради двата комбинирани режима на кандидатстване –

режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ и режим „de minimis“ – описани са подробно в приложения файл.

В допълнение, се насърчава партньорството с външна научна организация или университет – дава по-висок интензитет на финансирането и допълнителни точки при оценката.

По наши наблюдения от предходни грантови схеми, за да може проектът да бъде класиран за финансиране, следва да получи минимум 70-73 точки (при максимален сбор от 90 точки) – прилагаме критериите за оценка.

Основното, но което следва да се обърне внимание, е следното:

· Разработваната иновация следва да се докаже, че представлява новост на световния или европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения – 20 точки

· Предприятието-кандидат следва да има доказан иновативен капацитет и да е финансово стабилно преди изпълнението на проекта (вземат се данни от ОПР-то и баланса на фирмата за периода 2014-2016 г.) – 37 точки

Останалите точки, с малки изключения (напр. че предприятието е регистрирано в Северозападен район), може да се получат при добре написан проект.

На база на индивидуалните размери на проектите, в зависимост от категорията предприятие, наличният бюджет на грантовата схема ще стигне да бъдат финансирани около 100 проекта на микро и малки предприятия, около 25 проекта на средни предприятия и около 20 проекта на големи предприятия.

Успешен ден!

Мирослав

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор

„Работодателски системи“

Българска стопанска камара

02/9320952

0885 072878

miroslav.tonchev@bia-bg.com

http://www.bia-bg.com

Допълнителни материали:
Info grant_1

Kriterii i metodologiq za ocenkaКатегории:Икономически новини, Проекти

%d блогъра харесват това: