Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти:  BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
„… 2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
4) Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на ико  номическите дейности (КИД-2008–Приложение Н);
5) В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008); .. “
стр.18 от Условията за кандидатстване 

Краен срок: 23.04.2018 г. 16:00 ч.

Текста на обявата може да прочетете тук:
http://www.opic.bg/news/bg16rfop002-3004-podkrepa-za-pilotni-i-demonstratsionni-initsiativi-za-efektivno-izpolzvane-na-resursite
На този линк можете да следите и за обяви за представяне на процедурата от управляващия орган по региони.

С пълните условия за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване можете да се запознаете тук :
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bad1d633-418f-4148-9ace-4de10aa787fd

Камелия Махакян
управител

Областен информационен център – Русе

Доходно здание

пл. „Свобода“ 4

тел. 082/ 506 899

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20Категории:Икономически новини, Проекти, Разни

%d блогъра харесват това: