Анкетно проучване на потребностите от работна сила

До

  • Регионалните организации
  • сдруженията на предприемачите  
  • местните органи при

Българска стопанска камара

Уважаеми колеги,

Приложено Ви изпращаме писмо на Агенция по заетостта, адресирано до национално представителните организации на работодателите, и приложена форма на анкета за проучване потребностите от работна сила.

Целта на анкетата е да се събере достатъчна и достоверна информация за нуждите на предприятията на територията на страната от работна сила, съответно за необходимите знания, умения и компетенции, които същите да притежават.

Моля да разпространите текста на писмото и анкетата до Вашите членове, с молба да, същата да бъде попълнена on-line чрез приложения линк

 

Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации.

Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.
Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности.

Анализът на обобщените на национално ниво резултати от 28-те области ще послужат за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.
Предварително Ви благодарим за съдействието!

 

Поздрави,

 

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор

„Работодателски системи“

Българска стопанска камара

02/9320952

0885 072878

miroslav.tonchev@bia-bg.com

www.bia-bg.comКатегории:Икономически новини, Разни

%d блогъра харесват това: