Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

До

Председателите на УС

Изп. директори и

секретари на

Регионалните организации,

сдруженията на предприемачите и

местните органи НА Българска стопанска камара

 

 

 

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви Проект на Закон за изменение и допълненеие на Закона за защита на личните данни

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

 

Краен срок на общественото обсъждане: 14.5.2018 г.

 

 

 

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор

„Работодателски системи“

Българска стопанска камара

02/9320952

0885 072878

miroslav.tonchev@bia-bg.com

www.bia-bg.com

 

За повече информация:

Мотиви

Проект на Закона за изменение на ЗЗЛДКатегории:Икономически новини, Правни новини, Разни

%d блогъра харесват това: