За обществено обсъждане – Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

ДО

РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И

МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

Уважаеми колеги,

Изпращаме публикуваният в Портала за обществено обсъждане на МС – Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.
Проектът на визия, цели и приоритети на  Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, целящ да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната, обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.
След одобряването от Министерския съвет на визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, предстои детайлизирането на правителствените намерения в отделните области на политиката и изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

 

Отговорна дирекция:  „Икономическа и финансова политика“
E-mail:  k.stoychev@minfin.bg

 

Дата на откриване: 27.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2019 г.

 Категории:Правни новини, Разни

%d блогъра харесват това: