За обществено обсъждане – Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и за платежните системи

ДО

РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И

МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

 

Уважаеми колеги,

Изпращаме ви публикуван в Портала за обществени консултации на МС – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и за платежните системи

Проектът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи цели да повиши ефективността на предоставяните платежни услуги и да подсили сигурността на платежните системи в резултат на натрупаната практика при упражняване на платежния надзор в страната, както и да въведе новоприети европейски нормативни актове в областта на платежните услуги.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/518 са направени изменения, свързани с изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането.

Сред по-съществените изменения, в резултат на натрупаната практика при упражняването на платежния надзор са:

  • въвеждане на забрана лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари
  • да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност
  • възможност за надзорния орган регулярно да получава информация за дейността на доставчици на услуги
  • предвидени са мерки за  уведомяване на обществеността при издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция или дружество за електронни пари
  • задължават се дружествата за електронни пари да изготвят и предоставят на БНБ отчети за размера на собствения капитал
  • предлага се увеличение  на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения и др.

Изменянията целят по-голяма защита на интересите на ползвателите на платежни услуги, както и по-ефективна превенция по спазване на изискванията на закона.

Дата на откриване: 21.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Срок за становища: 20.10.2019 г.

С молба за запознаване на вашите членове и при възможност за обратна връзка, с бележки и предложения в срок до 15.10.2019 г.Категории:Правни новини, Разни

%d блогъра харесват това: