СВЕТЛИНАТА НА ПОЗНАНИЕТО Е ПЪТЯ НА ЖИВОТА НА ВСЕКИ ОТ НАС…

Проф. полковник., д.н. инж. Красимир Ениманев – Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Председател на общото събрание на факултет „Бизнес и мениджмънт, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна и „Академия за иновации и развитие”-София, с над 180 научни статии, доклади, учебници и др. Доктор на науките. Председател на Русенска стопанска камара.

Разговаряме с проф.д.н.инж.Красимир Ениманев за това, което ни очаква в 2020 година.

Проф.Ениманев, Вие като един вече доказал се анализатор, правещ много точни и реални прогнози за развитие, каква характеристика бихте дали на отминалата 2019 година и какво ни очаква, според Вас през 2020 година?

Ще започна с един цитат на Мигел де Сервантес от книгата му „Дон Кихот де ла Манча”, публикувана в 1605-1615 година. „Свободата , Санчо , е на върха на бойното копие….” ( а не върху салама !!!, както се казва в една реклама).

Все по-силно се усеща нуждата от свобода – правна свобода, бизнес свобода и свобода в най-обикновения житейски смисъл. Разнообразните ограничения, чрез Евродирективи, нови законови и подзаконови норми и наредби, явно са стигнали до максимума си и вече не са регулатор, а спират развитието както на наука, така и на бизнес, духовни ценности и др..

Въпреки многото неща, които подобряват ежедневието ни, все повече хората, опознали европейския, или друг демократичен свят, сравняват средата и живота, в който живеят и стигат до правилния извод, че много неможещи дават указания и управляват можещите, като резултатите са отчайващи и това се задълбочава и става бедствие.

Тук въобще не става дума за политика, а за върховенство на закона и кадърността на администрацията във всичките й нива.

Време е да се върнем към законите на предците ни в тежки времена, когато народа се топи като пролетен сняг, а „водачите” са щастливи.

Виждаме много млади хора, които заявяват волята си да съграждат стойностно гражданско общество, а лидерите да доказват ежедневно качествата си в регионален и европейски план.

Виждаме за 2019 година колко успели българи има в Европа и по света. Виждаме, че най-голям български инвеститор са „гурбетчиите” ни и се питаме – какво не ни е ясно?

Трябват непроменящи се закони, грамотна и дисциплинирана администрация, със свободна бизнес среда. Това дава възможност да просперира работливия, кадърния, предприемчивия.

Пълна подкрепа на предприемачите – не само финансова, а и материална и административна. Има готови бизнес-модели, близки до нас – в Турция, Австрия и др.

Заедно с това е нужна бърза промяна в образователната система.

Навсякъде около нас, учениците се подготвят в знания и умения при строга дисциплина и ред, като ролята на учителя е издигната в най-високия статус на обществото, което ни е познато вече само от българската история.

Какво усетихме в 2019 година?

Получи се едно събуждане на част от обществото, основно по-младата. Започна осъзнаване, че няма по-добро място за живеене от Родината, че дребните мошеничества и посредствеността водят към упадък и виждаме нови, млади лидери в общинските управи от различни партии, но със сходни цели и мотивирани да подобрят живота си и този на децата си.

Борбата с корупцията ще бъде един от техните изпити в живота, а чрез него и този с посредствеността. Трябва да се разбере от всеки, който работи повече, ще получава повече. Видимо икономиката ни има възможност да се възроди с държавна помощ, или да бъде да бъде тотално унищожена с някои „подобрени” законови норми.

Икономическите показатели се подобряват, но и дълга ни нараства. Голямото разделение се увеличава, а с това се увеличава и разделението между народа ни. Губим единството на нацията.

Сега е времето това да се ограничи и да се мотивира по-голямата част от българите, че чрез труд и умения могат да успяват и да бъдат свободни и щастливи.

Какво ни очаква в 202о година?

Тя носи нов емоционален заряд и голяма надежда. Народа ни обича „голямата” година и вярва в късмета си.

Ако се разбере правилно смисъла на еврорегионите от властимеещите , ще се получи по-ясна представа за развитието на всяко едно селище в България от европейски тип и какви точно ресурси са му необходими за постигане на устойчиво развитие.

Очакваме, че с подобряване на комуникациите и новите технологии, най-после да заработи електронното правителство и да намалее административния натиск върху малкия и среден бизнес.

Очакваме да бъдем чути и за праг на регистрация по ДДС след 100 хиляди евро обем, или 200 хиляди български лева, годишно. Това ще подпомогне малкия предприемач да се справи с административните изисквания и данъците.

Много разчитаме, че управляващите, без значение от политическата им принадлежност, да разберат, че за оцеляване на народа и държавата ни, много важни са образованието, здравеопазването, енергетиката и екологичната среда и те трябва да са държавна собственост, като се развиват и контролират от държавата.

Опитът от последните 25 години доказа, че оттеглянето на държавата от контрола на ВиК дружествата, речния и морски транспорт, водят до големи проблеми за регионите и хората в тях.

За живота на хората, не само транспортната инфраструктура е важна, а хармоничното развитие на производствената, социалната и институционалната инфраструктура.

За Русе и региона, много важна е река Дунав и всички наши лидери, без разлика от политическа и религиозна принадлежност, трябва да насочат общите си усилия за развитието на инфраструктурата ни, което би довело до увеличаване на производствените отрасли, а с това и на търговията, туризма и т.н.

Видимо губим от недостатъчното развитие на агросектора и безмитната ни зона. Тук трябва да се притеглят повече иновативни фирми, които да създават принадена стойност и работни места в подпомагащите ги доставчици в региона. Стремежът е да върнем сигурността на млади и стари хора, да върнем умението на младите да мечтаят.

Само чрез светлината на познанието и самоусъвършенстване, ще имаме свободни граждани, работещи за развитието на Русе и региона, в добро място за живеене на нас и децата ни.

Бог е създал Вселената с езика на математиката и музиката. Видно пред нас стоят много природни трудности и катаклизми от променящия се свят, но трябва да опазим въздуха и водата си чисти, както за нас, така и за бъдните поколения. Това е най-важната ни задача.

Четвъртата технологична революция е в ход и ние, като граждани на Дунавската столица на България, сме длъжни да се възползваме от нея.

Успехът идва при тези, които се трудят за него.

Пожеланието на Русенска стопанска камара към читателите Ви е здраве, щастие и благоденствие над домовете ви! За много години!Категории:Председател, Разни

%d блогъра харесват това: