проф. Ениманев: „2021 ГОДИНА- ГОДИНА НА ЧОВЕКОЛЮБИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ, ЧЕ СМЕ ЕДИН НАРОД. ГОДИНА НА ИЗПИТА – ГОЛЯМОТО НЕРАВЕНСТВО И ХУМАНИЗМА НА БЪЛГАРИНА.“

Проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев . Доктор на науките. Председател на Русенска стопанска камара. Полковник от резерва. Преподавател е в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна. Пълноправен член на „Академия за иновации и развитие”- София, с над 280 научни статии, доклади, учебници и др..

2021 ГОДИНА- ГОДИНА НА ЧОВЕКОЛЮБИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ, ЧЕ СМЕ ЕДИН НАРОД. ГОДИНА НА ИЗПИТА – ГОЛЯМОТО НЕРАВЕНСТВО И ХУМАНИЗМА НА БЪЛГАРИНА.

  • Проф. Ениманев – всяка година Ви питаме как преминахме през старата година и какво ни очаква за напред?

Старата 2020 година бе тежка, трудна и мъчителна година за повечето българи. Много хора боледуваха, голяма част от тях с много тежка обремененост ще продължат живота си, а други загубиха много скъпи приятели и близки.

В стопански план, можем да кажем, че конкурентната война започна и ще доведе до социална, първо регионална, а впоследствие държавна и международна криза.

Върховенството на закона бе променено, а само ЗАКОНА ни дава свобода, както в международен така и в национален мащаб.

Под един или друг предлог в различните страни управляващите иззеха голяма част от правата и свободите на гражданите. От една страна това означава, че елитите (независимо от политическия си вид) се канят да управляват, опирайки се на грубата сила, т.е. нас ни заплашва информационен фашизъм, медицинска, икономическа, демографска и хуманитарна криза.

В САЩ противоборството на финансовия и индустриалния капитал, ясно показва желанието за преход към нов технологичен ред.

  • Как биха го видели и усетили нашите читатели?

В най- чист вид, това се вижда вече в:

  • Цифровата икономика, т.е. тотален контрол на държавните структури върху всички ваши действия и трансакции;
  • Автоматизирани производства и пряко господство на изкуствения интелект ;
  • Постглобално устройство на света и др.

В началото на новия век бях дал интервю, където казах, че започва ново преразпределение на активите и след инвентаризацията, която в момента завършва.Ще има промяна на баланса на силите между отделните страни и военните блокове.

Не трябва да забравяме и ефективното природоползване, вместо опазване на природата.

В контекста на гореизложеното виждаме, че глобализацията унищожи традиционните цикли на подеми и спадове в икономиката, описани преди много години от Николай Кондратиев.

Следователно новото противобоство ще се формира около световните технологии.

В началото това бе епидемията от коронавирус, впоследствие с помощта на медиите стана невидим и неочакван апокалипсис. Глобално затваряне, парализа на световните търговски пътища, разрушаване на икономиката. В последствие – голямото неравенство и глада.

  • А конкретно за нашия Русенски регион как изглежда всичко това?

За регион Русе, различните „правни” войни доведоха до ликвидация на няколко големи предприятия, между които и „Русенска корабостроителница”. Видяхме битката за „Дунарит” АД, която още под различни форми продължава. Наблюдаваме огромния натиск, който се оказва върху „Приста ойл холдинг” ЕАД и „Монбат” АД”.

Не спира под една или друга форма „правната” война срещу „Булмаркет”.

Това са най-силните български фирми за региона, а си представете какво става с малките магазинчета, ателиета за услуги, самонаетите специалисти и др.

Всичко това ще доведе до криза в региона и това ще е най-големия ни изпит за последните 50 години, като народ и нация.

Отначало ще се започне с финансовото разоряване на всички тези изброени, впоследствие ще има физически контрол над сървърите, центровете за обработка на данни, мрежовите възли, интермодалните портали и др.

  • Има ли как да се избегне всичко това и да живеем един нормален живот?

Да, варианти има и нашия народ вече ги е преживявал 1919-1939 година. Важно е българите да чуят и разберат, че е необходимо в криза да се избират за управляващи опитни хора с морални и духовни ценности, с висок образователен ценз.

Поради щастливия ни късмет сме средна европейска държава с прекрасен климат и плодородна земя, която трябва да браним с цената на най-скъпото си.

Държавата веднага да се върне към здравите позиции на образованието и възстановяването на училищата и храмовете във всяко населено място. Да се възстанови възпитанието в труд – пряк, физически.

Да се създадат паравоенни структури и парамедици, независимо от факта, че сме в НАТО и ЕС за да оцелеем в момент на криза, да я преживеем и да се отърсим бързо от последиците. Нужно е тези новообразувания да се обучат в кратък срок да подпомагат обикновените хора, народа да оживее и да се стабилизира след предстоящата хуманитарна криза.

  • Кажете нещо оптимистично за 2021година.

Както е казал мъдреца „…и това ще мине…”. Идва един нов свят и ако подготвим нашите младежи в труд и наука, народът ни ще пребъде. Имаме прекрасна Родина, силен по дух и смелост народ, което ми дава надежда за един по-добър живот.Категории:Безопасност, Интервюта, История, Мнения, Наука, Образование, Председател, Цивилизация

%d блогъра харесват това: