2021-1-BG01-KA220-ADU-000035377 – Арт предприемачество

Русенска стопанска камара е бенефициент на европейски проект, свързан с предприемачеството в сферата на изкуството. Проектът се реализира между 01.11.2021 и 31.10.2023 с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Еразъм+.

Партньори в проекта са: Smart Idea, Igor Razbornik s.p., и Better future, Ksenija Stražišnik s.p. от Словения, Youthfully Yours от Словакия, JumpIN Hub от Португалия и Сдружение Коучинг-България.

Основната цел на проекта е да се обучават хората на изкуството да развиват дигитални и предприемачески умения за да стартират или подобрят своя собствен бизнес.

Секторът на изкуствата играе важна роля в генерирането на растеж и борбата с безработицата. Помага на младите хора да превърнат творческите си умения, в собствен бизнес. Възрастните трябва да увеличат своите предприемачески и дигитални умения използвайки иновативни възможности за обучение. Програмата за обучение, предложена в проекта, покрива необходимостта от насърчаване на иновациите, творчеството и предприемачеството в сектора на изкуствата.

Общата ни идея е да насърчим самостоятелната заетост и предприемачеството в сектора на изкуствата. За постигането й проектът Artpreneurs е определил четири основни цели:

1. Да осигури иновативния лесен за научаване път за повишаване на уменията и компетенциите на творческите личности, необходими за създаване или подобряване на съществуващия бизнес в сферата на изкуствата;

2. Да предостави възможности за дигитално обучение за възрастни, като подкрепя тяхната мотивация и им дава възможност за достъп до пътища за повишаване на квалификацията за творческо предприемачество;

3. Да оценява и наблюдава постиженията на учащите, за да гарантира прозрачността и признаването на техните компетенции и умения, свързани с предприемачеството в арт сектора;

4. Да разшири и развие компетенциите на преподавателите, необходими за ефективно провеждане на обучението на възрастни учащи, да станат успешни арт предприемачи.

Линк към сайта на проекта: https://erasmus-projects.eu/artpreneurs/

Първа среща по проекта (пост във Фейсбук)
%d блогъра харесват това: