ПП „Републиканци за България“: Основни акценти от управленската програма, свързани с бизнеса

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА

ПРОФ. КРАСИМИР ЕНИМАНЕВ

ОТНОСНО: Предложения от ПП „Републиканци за България“ към бизнеса

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ЕНИМАНЕВ,

ПП „Републиканци за България“ е млада партия с прогресивни идеи, много енергия и желание за промяна. Ние следваме нашия път и вярвам, че въпреки трудностите, ние се движим в правилната посока.

След множество консултации с представители на малкия и среден бизнес, оформихме нашата идейна платформа, която бихме искали да представим на членовете на камарата, чийто председател сте. За нас семейните, микро, малките и средни бизнеси трябва да са гръбнакът на нашата икономика. Само развитието на малкия, средния и семейния бизнес може да повиши чувствително доходите и значително да подобри начина на живот на семействата и домакинствата във всички райони на страната. Тези предприятия генерират доходи, заетост и са в основата на икономическия растеж.

Ето основните акценти от нашата управленска програма, свързани с бизнеса и бизнес средата:

  1. Информацията трябва да се събира еднократно и да се използва многократно

За целта предвиждаме да изградим връзка между данните на централната и местната власт. Множеството информационни системи на държавните и общински структури трябва да бъдат свързани по между си. Така ще отпадне необходимостта гражданите да предоставят една и съща информация на различни институции.

  1. Електронен подпис за всеки пълнолетен български гражданин

Масовата употреба на електронните услуги е невъзможна без наличието на добре развита, унифицирана система за персонална идентификация. Това може да стане чрез осигуряването на електронен подпис за всеки български гражданин или чрез вграждането му в личните карти при тяхната подмяна.

  1. Запазване на плоския данък върху доходите и печалбата

Ние сме „за” предвидима бизнес среда в България в полза на бизнеса и гражданите и сме против въвеждането на прогресивно подоходно облагане. Плоският данък доказа, че е ефективен и значително повиши приходите в бюджета през годините, поради което възнамеряваме да го запазим.

  1. Предвиждаме разширяване на обхвата на патентните данъци

Малките търговци, занаятчиите и много различни семейни бизнеси могат да бъдат облекчени чрез разширяването на обхвата на патентния данък. Това значително ще намали контролния, административния и счетоводния натиск върху развиващите самостоятелна икономическа дейност.

  1. Улеснен достъп до европейско финансиране

Към днешна дата реално изплатените средства за програмния период 2014 – 2020 г. са само 43%. Това говори за пропуски в управлението, липса на организация и неадекватно организирани програми. Предвиждаме да опростим значително административните процедури и да подобрим програмирането като го съобразим с реалните нужди на различните региони на страната.

  1. Въвеждане на ускорена амортизация

Амортизацията влияе пряко на инвестициите в производствени мощности и повишава капацитета на фирмите да се самофинансират и разширяват дейността си. Ускорената амортизация ще засили процеса на подмяна на остарелите и неефективни производства.

  1. Подкрепа за дейността на самонаетите лица, фрийлансърите, работещите от дома и хората със свободни професии

Предвиждаме да създадем работещи механизми за реална пазарна реализация на продуктите, дейностите и услугите на предприемачите, самонаетите лица, фрийлансърите, работещите от дома и хората със свободни професии. Ще подкрепим тази икономическа група, чрез насочването на програми от гаранционните и рискови фондове към нея.

Благодарим Ви за възможността да представим идеите си!

С УВАЖЕНИЕ,

БРАНИМИР СТЕФАНОВ

Областен координатор – Русе

ПП «Републиканци за България»Категории:Бизнес предложения и възможности, Визитна карта, Информатизация, Политика

%d блогъра харесват това: