Презентация на „SalesFixer.com“ – иновативна консултантска компания, чийто фокус е грижата за и развитието на служителите, с цел повишаване ефективността, удовлетвореността и рентабилността на човешкия ресурс

SalesFixer.com е иновативна консултантска компания, чийто фокус е грижата за и развитието на служителите, с цел повишаване ефективността, удовлетвореността и рентабилността на човешкия ресурс.

Услугите ни биха били полезни и оценени от компании и мениджъри, които осъзнават,  че в основата на успешния бизнес стоят правилните хора и тяхната мотивация. Ето и малко по-конкретна информация за самите услуги:

  • Анализ професионалния потенциал – при предварителен подбор за дадена позиция, с цел избор на правилните хора за правилните работни позиции;
  • Анализ лидерския потенциал – в дадена сфера (ИТ, продажби, производство, маркетинг и т. н.) с цел идентифициране на потенциални лидери и развитие на настоящите такива;
  • Изготвяне на индивидуален профил на служителите  – работна мотивация, силни и слаби страни, контрапродуктивни поведения, с цел развитие на служителите и подобряване на представянето и продуктивността им;
  • Грижа за психичното здраве на служителите – анализ потенциалните рискове за психиката на служителите и продължаваща грижа, като услуга, с цел подобряване производителността и способността за справяне с предизвикателствата;
  • Екипен профил на служителя – Анализ на служителите в контекста на профилите на останалите членове на екипа с цел подобряване на екипната работа;
  • Изготвяне профил на служителя в контекста на организационната култура на фирмата – с цел анализ на съвместимостта служител-организация


Категории:Визитна карта, Презентации, Човешки ресурси

%d блогъра харесват това: