“Choose Respect” – младежки обмен, в който тийнейджърите се учиха как да променят света

От 17 до 24 юли в град Русе се проведоха дейностите по проект 2020-3-BG01-KA105-094745 Choose respect, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. В него взеха участие 35 участници от България, Грузия и Италия. Организатор на проекта беше Русенска стопанска камара. Младежите на възраст между 13 и 17 години обединиха усилията си в обща идея – с уважение и приемане на различността да се противопоставят на насилието и дискриминацията в своите общности. Те се учиха и споделяха идеи за това как да се справят с предразсъдъците и с езика на омразата. Заедно търсиха решения и в дух на приятелство взаимно се насърчиха в усилията си да допринесат за по-доброто разбиране и осмисляне на социалното, етническото и културното многообразие в света. Младежите разказаха на останалите за чудесните работещи решения в родните си места и за съществуващите проблеми, които поставят техните общества пред сериозни предизвикателства. За тях беше удоволствие да участват в неформална образователна среда, в която чрез любопитното съчетание от лекции, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др., да опознаят нови традиции и обичаи, както и да усъвършенстват способностите си за работа в екип и в мултикултурна среда. Младежите научиха много за програмата Еразъм+ и за това как да допринесат в ролята си на европейски граждани. Много от тях заявиха, че макар за тях това да е първо участие в нея, то със сигурност няма да е последното и започнаха да търсят варианти, още преди текущата среща за младежки обмен да е приключила. Обратната връзка от тях ни вдъхва вяра, че сме им били полезни и че сме направили необходимото, за да им помогнем по пътя им към създаването на будна общност от способни млади хора. За нас остават не само прекрасните спомени, но и добрите отношения с останалите неправителствени организации, с които вече планираме следващите си съвместни проекти в дух на сътрудничество и добронамереност.Категории:Екология, Култура, Международно сътрудничество, Младежи, Образование, Проекти, Цивилизация

%d блогъра харесват това: