Русенска стопанска камара с участие в проект „mNEMOpower GO!“

В края на годината екипът на Русенска стопанска камара иска да се похвали с още един одобрен проект по програма Еразъм+ на ЕС, по който започнахме работа от 01.11.2022г. Това е проект №2022-1-PL01-KA220-SCH-000086484 “mNEMOpower GO!” 

Партньори по проекта са: SP Ustianowa (Полша); Smart idea и Better Future (Словения); National Talent Centre (Сърбия); Youthfully Yours SK (Словакия); Universidad de Oviedo (Испания) и Езиков център Скай (България).

Визията на проекта е да се подобри ефективността на обучението на децата на възраст 6-10 години, чрез използването на мисловни карти и техниката мнемоника. Мнемониката е стратегия за обучение, предназначена да помогне на учениците да подобрят паметта си за важна информация. Тази техника свързва новото обучение с предишни знания чрез визуални и/или акустични знаци. Мнемоничните стратегии могат да се използват, за да помогнат на учениците с различни проблеми с паметта, включително:

  • Внимание и фокус
  • Запазване на факти и цифри
  • Памет за последователности
  • Разбиране на нови концепции

Основните резултати, върху които ще работим по този проект са:

  1. Книжка със събрани най-добри практики – учителите ще имат достъп до ресурс, който събира най-добрите световни методи и практики за запаметяване, което им позволява да започнат да използват някои техники веднага, без необходимост от допълнително обучение или акредитация;
  2. Съдържание за обучение на паметта – използване на мнемоника, мисловни карти и други техники, фокусирани върху подобряване на вниманието и работната памет на учениците. Ще развие логическото, критичното и творческото мислене на учениците и техните умения за визуализация, асоцииране и памет.
  3. Инструментариум за обучение – пълна методология на преподаване за това как да помогнете на учениците да запомнят данни, да отключат потенциала си за учене и да започнат да развиват мисловни умения от по-висок порядък (като критично и творческо мислене, решаване на проблеми и т.н.).
  4. Онлайн образователна система – Онлайн ресурс (OER) като иновативен и достъпен ресурс за електронно обучение за практикуване на новата програма за обучение, който е лесен за използване и обработка.


Категории:Деца, Международно сътрудничество, Младежи, Образование, Проекти

%d блогъра харесват това: