DIGITRAIN – проект за дигитално за наставничество и стаж

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Членове на Русенска стопанска камара, заедно с още 7 организации от 6 европейски държави (Департамента по образование на Университета в Овиедо от Испания, Business Development Centre Kragujevac от Сърбия, Средно професионално училище „Ivan Trnski“ от Хърватия, Jump in Hub и Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar от Португалия, Smart Idea от Словения и Grantxpert Consulting Limited от Кипър) участват в разработването на DIGITRAIN – проект за дигитално за наставничество и стаж, финансиран от Европейския съюз в рамките на поканата за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ KA220-VET за 2021 г.

Проектът, който стартира през 2021 г. и приключва през 2024 г., има за основна цел създаване на инфраструктура за свързване на учениците от професионалното обучение от селските райони с ментори от бизнес сектора. Проектът обединява ученици и ментори, които да работят в разработването на персонализирани проекти, които позволяват на учениците да разширят своите професионални очаквания, знания и умения.

Отправната точка е идеята, че учениците от селските райони са в неравностойно положение в сравнение с тези в градските райони. В този контекст DIGITRAIN надгражда идеята за дигитално наставничество като иновативен инструмент за подобряване на професионалното развитие на учениците, живеещи или учещи в селските райони. Чрез участието си в дигитално менторство учениците не само ще имат достъп до разработване на проекти от техен интерес с професионалисти от други области, но и ще имат достъп до възможности за международно сътрудничество, като ще разполагат с мрежа от ментори и ученици от 6-те държави, участващи в проекта.

От една страна, Digitrain предоставя дигитална платформа, която служи за свързване на ученици и ментори според техните професионални интереси. От друга страна, създава образователен материал, който служи за обучение на участниците в процесите и ключовите елементи, необходими за завършване на проекта за цифрово менторство.

Чрез този информационен бюлетин ви осведомяваме, че сме на половината път до края на проекта и че сме завършили разработването на първата чернова на образователния материал, на който се основава проектът. Разработването на този продукт на проекта се координира от екипа на Университета в Овиедо и има сътрудничеството на всички организации, участващи в проекта. Освен това експерти от всички участващи страни са допринесли за неговото разработване. Учители от областта на професионалното образование и обучение се срещнаха в Португалия, за да проучат осъществимостта му, както и да предложат подобрения. Сега проектът преминава към пилотна фаза, в която учители, наставници и ученици ще тестват пълната програма Digitrain.

За всички, които искат да научат повече за проекта, можете да намерите повече информация на сайта му или чрез различните социални мрежи.

Уеб сайт: https://websites22.my.canva.site/digitrainproject

Facebook: https://www.facebook.com/DigiTrain-Project-102643605835020

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/digitrain-project/

Instagram: https://www.instagram.com/digitrain_project/



Категории:Международно сътрудничество, Образование, Проекти

%d блогъра харесват това: