Добри дела

Съвместна Благотворителна Кампания

СЪВМЕСТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ …Светът е тъй прекрасенхората се раждат все добрино нещо през живота им се случваи всички са различни по съдби. Не е възможно щастие без пропаст,да тръгне и да лази към върха. И всичко лесно се постигас желание… Read More ›

Русенска стопанска камара участва в програма „Еразъм+“ за младежки обмен за споделяне на най-добрите практики за опазване на околната среда

Стартиране на изпълнение на проект на Сдружение “Русенска стопанска камара“ по програма „Еразъм+“ На 23.07.2020г. се подписа договор между Сдружение “Русенска стопанска камара“ и Център за развитие на човешките ресурси за финансова подкрепа по програма „Еразъм+“ по проект 2020-1-BG01-KA105-078290 “Environment… Read More ›