Икономически новини

Организирана от БСК публична дискусия във връзка с прилагане на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ЗА ОТЛАГАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА НАРЕДБА Н-18 ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ НАСТОЯ БИЗНЕСЪТ ПО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ПО ТЕМАТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БСК

Позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда

ДО Регионалните организации, сдруженията на предприемачите и работодателите и местните органи при бск Уважаеми колеги, Изпращамe позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда. Моля да се запознаете с предложенията и да дадете ваши… Read More ›

Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

До Регионалните стопански камари СДРУЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ и МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БСК     Здравейте колеги,   Изпращам за информация публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, със срок за становище до 29.09.2018 г…. Read More ›

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи

До Регионалните стопански камари СДРУЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ и МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БСК Уважаеми колеги, Изпращаме Ви : Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи С проекта се… Read More ›