Правни новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   Уважаеми колеги, Информираме Ви, че се удължава срокът за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство, във връзка с прилагане на .мярка 11 „Биологично земеделие“ от… Read More ›

За обществено обсъждане – Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   Уважаеми колеги, Изпращаме публикуваният в Портала за обществено обсъждане на МС – Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 Националната програма за развитие… Read More ›

За обществено обсъждане на МС проекта на ПМС за определяне линията за бедност за страната за 2020 г. да бъде в размер на 363 лв.

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   Уважаеми колеги,   Изпращаме публикуван в Портала за обществено обсъждане на МС проект на ПМС за определяне линията за бедност за страната за 2020 г. да бъде в размер… Read More ›

За обществено обсъждане – Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и за платежните системи

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА     Уважаеми колеги, Изпращаме ви публикуван в Портала за обществени консултации на МС – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и за платежните… Read More ›

За обществено обсъждане – нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА     Уважаеми колеги, Изпращам ви, публикуваният в Портала за обществени консултации на МС – Проект на ПМС за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж Съгласно чл…. Read More ›

Проект на ЗИД на Закона за устройство на територията

ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   Уважаеми колеги, Изпращаме публикуваният в Портала за обществено обсъждане на МС – Проект на ЗИД на Закона за устройство на територията Проектът на ЗИД на Закона за устройство на… Read More ›

Информация относно подаване на декларация за действителния собственик, съгласно изискванията на ЗМИП

Писмо Извадка от ЗМИП – 2018Г Декларация РБ-5 Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици  

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват… Read More ›

Позиция на УС на БСК, адресирана на вниманието на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, за стартиране на обществен дебат за промени в Кодекса на труда

Конкретни предложения на БСК Моля да се запознаете с настоящите предложения, както и ще очакваме ваши такива в максимално кратки срокове.