Презентации

Презентация на „SalesFixer.com“ – иновативна консултантска компания, чийто фокус е грижата за и развитието на служителите, с цел повишаване ефективността, удовлетвореността и рентабилността на човешкия ресурс

SalesFixer.com е иновативна консултантска компания, чийто фокус е грижата за и развитието на служителите, с цел повишаване ефективността, удовлетвореността и рентабилността на човешкия ресурс. Услугите ни биха били полезни и оценени от компании и мениджъри, които осъзнават,  че в основата… Read More ›