Русенска Стопанска Камара
Advertisements

Нов проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – НОВА ЖИЗНЕНА ПЕРСПЕКТИВА“

„Рагина“ ООД с партньорството на РСК

„Мира консулт офис 2“ ООД с партньорството на РСК

Advertisements

За обществено обсъждане – промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ДО

Регионалните организации,

сдруженията на предприемачите и работодателите,  

местните органи при

бск

 

 

 

Колеги,

Моля да се запознаете с мотивите към проекта на наредбата и да се разпространи информацията до вашите членове, с цел получаване на мнения и становища!

Предлаганите изменения засягат всички предприятия, въвеждат се нови изисквания и към тези, които извършват продажба на стоки и услуги чрез електронен магазин!

Считаме, че трябва да имаме становище, което БСК да изрази, тъй-като освен нови и то огромни разходи за бизнеса, чрез промените не се постига нов принцип на отчитане,

който би намалил „манипулирането“ на действащите софтуери и фискални устройства.

Основателно може да се предположи, че след година, две или три ще се наложи нов „ъпгрейт“ на същите с нови огромни разходи за бизнеса.

Моля за обратна връзка по темата!

 

Информация за публикувани документи в сайта за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройствасрок за становища до 18.08.2018

Мотиви

Наредба

Поздравление на д.н. инж. Ениманев от областния управител

111Удостоверение

Сдружение Русенска стопанска камара, извършва комплексно обслужване и консултации на дейностите, по организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия /ЗБУР/ на работа в Дружествата

Оферта на РСК -трудова медицина (2018)

Промени в партидата на Русенска Стопанска Камара

Решение и Удостоверение Окръжен съд РСК (2018)

Русенска стопанска камара ще изгражда професионално училище (в-к Утро)

Статия във в-к Утро

Интервю от КИС13 

Работодателите отново бойкотират преговорите за осигурителните прагове

Статия