Русенска Стопанска Камара

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И
РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МОТИВИ
към проект на Закон за изменение
на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска целПроект на мотиви

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

Покана

Концепция

Поздравителен адрес от Областен управител на област Русе

pozdravitelen-adres-001

ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

Покана

Концепция

Бизнесът през 2019

biznesa2019

Прогноза за Новата 2019 година – Какво ни очаква? Разговор с Председателя на Русенска стопанска камара

snimka 1 profesor Enimanev

Прогноза за Новата 2019 година – Какво ни очаква? Разговор с Председателя на Русенска стопанска камара

НАСОКИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА за периода 2019-2023

Документ