Русенска Стопанска Камара

НАСОКИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА за периода 2019-2023

Документ

Традиционен Коледен бал на РСК 2018

Позиция на БСК относно Проект на ПМС за определяне на нов размер на МРЗ за 2019

Писмо

XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара

На 5 декември 2018 г., в София, се проведе XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК).

Съобщение

Покана за участие в публична дискусия на тема “Управлението на човешките ресурси – решаващ фактор за успеха на съвременната организация”

Покана

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Писмо от БСК до Регионалните организации сдруженията на предприемачите и работодателите и местните органи при БСК 

Oценка на Въздействието

Доклад

Постановление МС

Становище

Позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда

ДО Регионалните организации, сдруженията на предприемачите и работодателите и местните органи при бск

Уважаеми колеги,

Изпращамe позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда.

Моля да се запознаете с предложенията и да дадете ваши предложения и бележки, тъй като се предлагат съществени промени!

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор „Работодателски системи“, Българска стопанска камара

miroslav.tonchev@bia-bg.com

 

Файлове:

Основни промени_Кодекс на труда

Основни-промени_Кодекс-на-труда_АОБР