Русенска Стопанска Камара

Разговор с Председателя на Русенска стопанска камара по важни проблеми на регионалния бизнес

 

Текст

Поздравителен адрес по случай Великден

обл._page-0001 (2)

Становище на БСК, БТПП и АИКБ относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

Становище

Информация относно подаване на декларация за действителния собственик, съгласно изискванията на ЗМИП

Писмо

Извадка от ЗМИП – 2018Г

Декларация

РБ-5 Заявление
за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

Заявление
за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

 

Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“

Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“

Иновативна правна българска услуга advokatami.bg отваря офис в Сингапур

статия във в-к „Капитал“

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин