2022-2-PL01-KA220-YOU-000097737 „Be a Virtual Leadership Generation“

Започва новият ни проект №2022-2-PL01-KA220-YOU-000097737 „Be a Virtual Leadership Generation“, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз!

Съвместно с нашите партньори от Jan Hetman Tarnowski Foundation (Полша), SMART IDEA (Словения), Youth Centre Georgia (Грузия), Youthfully Yours SK (Словакия), AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI (Испания), Ornament (Полша) и Сдружение Коучинг България, ще се фокусираме върху подобряването на заетостта на младите хора на възраст 18-30 години и професионалното им развитие чрез разработване на умения в областта на цифровото лидерство и електронната комуникация.

Целите на нашия проект включват:

  • Подобряване на качеството на младежката работа, като осигурим практически умения в областта на цифровото лидерство и електронната комуникация.
  • Подготовка на участниците с ключови компетентности, които не само ще бъдат полезни в социалния контекст, но и на пазара на труда.
  • Засилване на мултикултурния подход, толерантността и солидарността чрез предоставяне на учебно пространство за младежи от различни страни.
  • Нови неформални методи за работа с младежи, включително хакатони, гъвкаво развитие, разработване на матрици на компетентностите и нуждите.
  • Обмен на добри практики в областта на цифровото лидерство, което ще ни помогне да създадем лидери с актуални за новото време умения в нашите общности.
  • Подкрепа на предприемачеството и интеграцията на младите хора.

Бъдете в крак с новите възможности и се присъединете към нашата общност тук или във Фейсбук!

%d блогъра харесват това: