2022-2-DE04-KA220-YOU-000101711 „Overcoming Fear of Failure Among Youth Through Comic Design and Digital Storytelling“

През месец май Русенска стопанска камара стартира още един проект за младежи съ-финансиран по програма Еразъм+ на ЕС – №2022-2-DE04-KA220-YOU-000101711 “Overcoming Fear of Failure Among Youth Through Comic Design and Digital Storytelling”

Партньорите ни в проекта са: iserundschmidt GmbH (Германия); Youthfully Yours SK (Словакия); SMART IDEA (Словения); Flexskill (Словакия) и Innovative Education Center (Австрия).

Целта ни е да помогнем на младите хора на възраст 15-19 години да преодолеят страха от неуспех чрез забавни и иновативни методи като цифрово разказване и комикс дизайн.

Дейностите по проекта са:

  • Ще направим проучване сред младежи и младежки работници за техните нужди, свързани с преодоляването на страха от провал.
  • Ще разработим обучителна програма и ресурси, които ще помогнат на младежките работници да използват цифрово разказване и комикс дизайн за преодоляване на страха от неуспех сред младежите.
  • Ще обучим младежки работници в Германия.
  • Ще създадем онлайн образователен ресурс за младежки работници и младежи.
  • Ще завършим с пилотно тестване на разработената програма и мобилност за младежи.

Следете за повече информация и актуалности по проекта тук и на нашата Фейсбук страница.

%d блогъра харесват това: