2021-1-ES01-KA220-VET-000034654 – Дигитално менторство и практики

Русенска стопанска камара е партньор в проект по програма Еразъм+, финансиран от Европейския съюз. Проектът ще се реализира в периода от 01.03.2022 до 29.02.2024г.

Бенефициент е University Oviedo (Испания), и партньори: VET school Ivan Trnski (Хърватска); Smart Idea, Igor Razbornik s.p. (Словения); School Grouping  Nº1 Gondomar и JumpIN Hub (Португалия); GrantXpert (Кипър) и Business Development Centre Kragujevac (Сърбия)

Основната цел на проекта е да разработи програма за онлайн наставничество и стаж, която ще предостави на учениците от професионалните гимназии в отдалечени (селски) райони по-добри възможности за участие в реалния бизнес свят и придобиването на практически умения за своето професионално развитие.

Проектът има следните цели:

– Разработване на методология за онлайн наставничество и стажове с акцент върху селските училища за ПОО;

– Увеличаване на броя на учениците от ПОО от отдалечени (селски) райони, участващи в проекти от реалния живот като част от тяхното образование;

– Насърчаване на професионалните гимназии да внедрят нова методология за участие в стажове, организирани чрез използването на дигитални платформи;

– Подобряване на качеството на професионалното образование в отдалечени (селски) райони чрез иновативен подход към стажове и дигитално обучение;

– По-добро сътрудничество между професионалните гимназии и бизнес сектора.

В етапа на изпълнение ще включим две професионални гимназии от Русенския регион, които ще тестват разработените платформи и методологии за наставничество както и ментори от реалния бизнес сектор.

%d блогъра харесват това: