Покана за провеждане нa редовно общо годишно отчетно събрание на русенска стопанска камара

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 04 Септември 2017г. от 14.00 часа в заседателната зала – в сградата на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост“ № 35, гр. Русе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на дейността на УС на РСК и Сдружението за периода
2016-2017 г.
2. Информация относно Проекти, свързани с работата на РСК през отчетния период, както и информация за Проекти, свързани с работата на РСК за периода 2017-2018г.
3. Промени в членствения състав на УС на РСК и избор на нов УС.
4. Организационни.
5. Разни.

Оригинал (PDF)Категории:Председател, Разни

%d блогъра харесват това: