Разни

Информация относно подаване на декларация за действителния собственик, съгласно изискванията на ЗМИП

Писмо Извадка от ЗМИП – 2018Г Декларация РБ-5 Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици