Председател

Международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия

По инициатива на БСК, на 14 и 15 юни 2018 г., в КК Албена, хотел „Фламинго Гранд“, зала АРА, се проведе международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия…. Read More ›

Покана за провеждане нa редовно общо годишно отчетно събрание на русенска стопанска камара

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 04 Септември 2017г. от 14.00 часа в заседателната зала – в сградата на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост“ № 35, гр…. Read More ›

Годишен план за работа на РСК за 2017г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА РСК ЗА 2017 г. НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТ НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА I. Повишаване организационната структура на Русенска стопанска камара. Срок: постоянен Отговорник: Председател Привличане на нови фирми и структури; Обновяване на дейността; Нова управленска структура;… Read More ›

Изясняване на потребностите, на съществуващите и разкриване на нови възможности за съществено подобряване на икономическите връзки между България и Русия

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ „ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ“ ГР. РУСЕ до ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА „ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ“ ДО СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ, ИМАЛИ ИЛИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ БИЗНЕСА С ПАРТНЬОРИ ОТ РУСИЯ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Национално… Read More ›

Събиране на дарения за Паметник на Загиналите във войните

Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в гр. Русе започна набиране на дарения за изграждане на мемориал. Банковата сметка за набиране на дарения за построяването на Мемориала: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД клон Русе, BIC: UNCRBGSF, IBAN:… Read More ›