Русенска Стопанска Камара

Начало » Председател

Category Archives: Председател

НАСОКИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА за периода 2019-2023

Документ

Поздравление на д.н. инж. Ениманев от областния управител

111Удостоверение

Международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия

По инициатива на БСК, на 14 и 15 юни 2018 г., в КК Албена, хотел „Фламинго Гранд“, зала АРА, се проведе международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия.

Целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион, и да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

Съорганизатори на форума са Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК).

С презентации през първия ден на форума се включиха представители на отговорните институции за прилагане на политиките, заложени в Дунавската стратегия – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Министерството на външните работи на Румъния, Федерално министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия, и др.

Вторият ден на форума е посветен на сътрудничеството в областта на туризма и връзката между Черноморския регион и Дунавската стратегия. Приветствие пред участниците в срещата ще направят министърът на туризма Николина Ангелкова, зам.-министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков и генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис.

Представители на работодателски организации от България, Румъния, Гърция, членове на ЕИСК, ще дискутират потенциала на малките семейни и традиционни предприятия да стимулират развитието на икономическия растеж в регионите, възможностите за трансгранично сътрудничество в нетрадиционните форми на туризъм. Председателят на Русенска стопанска камара проф.д.н.инж.Красимир Ениманев направи презентация на тема

„ Устойчивото развитие на туристическата инфраструктура и селския туризъм” и запозна гостите с русенския регион.

Бяха представени добри практики в областта на маркетинга и популяризирането на туристически дестинации.

„Бизнесът не е политически оцветен, той просто работи с управляващите“ интервю с проф. Красимир Ениманев

„Бизнесът не е политически оцветен, той просто работи с управляващите“ – статия във в-к „Форум“

Промени по партидата на Сдружение с дейност в частна полза „Русенска Стопанска Камара“

Решение и Удостоверение Окръжен съд РСК 2017

Проведено отчетно събрание 2017

На 4 септ. 2017 се проведе отчетно събрание на Русенската стопанска камара.

Отчет за дейността

Поздравителен адрес от Регионален съвет на КНСБ-Русе

IMG_20170904_140016IMG_20170904_140023IMG_20170904_140035IMG_20170904_140205IMG_20170904_140210IMG_20170904_141016IMG_20170904_141023IMG_20170904_142056IMG_20170904_143521IMG_20170904_143524IMG_20170904_143525

Покана за провеждане нa редовно общо годишно отчетно събрание на русенска стопанска камара

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 04 Септември 2017г. от 14.00 часа в заседателната зала – в сградата на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост“ № 35, гр. Русе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на дейността на УС на РСК и Сдружението за периода
2016-2017 г.
2. Информация относно Проекти, свързани с работата на РСК през отчетния период, както и информация за Проекти, свързани с работата на РСК за периода 2017-2018г.
3. Промени в членствения състав на УС на РСК и избор на нов УС.
4. Организационни.
5. Разни.

Оригинал (PDF)