Председател

СВЕТЛИНАТА НА ПОЗНАНИЕТО Е ПЪТЯ НА ЖИВОТА НА ВСЕКИ ОТ НАС…

Проф. полковник., д.н. инж. Красимир Ениманев – Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Председател на общото събрание на факултет „Бизнес и мениджмънт, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна и „Академия за иновации и развитие”-София, с над 180 научни статии, доклади, учебници… Read More ›