Разни

Българо-румънски бизнес форум с В2В срещи

ДО Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ Изпълнителен председател на Българска стопанска камара   ОТНОСНО: Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум с В2В срещи, 10 ноември 2016 г. от 15:00 ч. в гр. София, Интер Експо Център, зала «Родопи»   УВАЖАЕМИ ДАМИ… Read More ›

Tехнически университет – Габрово стана член на клъстер „Подемна техника“

Технически университет – Габрово се присъедини като член на Клъстер „Подемна техника“ ООД. Документите бяха подписани от председателя на Управителния съвет на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове и управител на клъстера – д-р Васил Тодоров… Read More ›

ПОКАНА за Консултативна заключителна среща/семинар

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви поканим на Консултативна заключителна среща/семинар, на тема „РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (НСРР) 2005-2015 г.“, в която ще вземат участие представители на Министерство на… Read More ›

Покана към работодателите за участие в Програмата за обучение на работодатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Уважаеми Господа и Госпожи С настоящето отправяме покана за участието Ви в Програмата за обучение на работодатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство. Посочената по-горе програма за обучение на… Read More ›

Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020 – 04/02/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа  за разработване на иновации от… Read More ›