Русенска Стопанска Камара

Начало » Събития и мероприятия

Category Archives: Събития и мероприятия

Традиционен Коледен бал на РСК 2018

XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара

На 5 декември 2018 г., в София, се проведе XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК).

Съобщение

XXXVIII Редовна годишна среща на БСК и Регионалните организации

Ролята на сдруженията по места и взаимодействие с местните власти

Актуална информация за предстоящи покани по оперативните програми 2018 г.

Актуална икономическа ситуация

Регионална мрежа Възможности за предоставяне на услуги

НАЕМАНЕ НА РАБОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Enterprise Europe Network ЗА ВАС

Проект – „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда„ – EDU-LAB

Възможности за финансиране на проекти и програми чрез Фонд “Условия на труд”

Национална мрежа на БСК – Реалности и възможности

Основни резултати и приоритети в дейността на направление защита на интересите на работодателите през 2018 г.

Отчет за дейността на направление защита на интересите на работодателите през 2017