Събития и мероприятия

РСК отчита пари и апаратура дарени на УМБАЛ Канев, сайт „Аренамедия“

РСК отчита пари и апаратура дарени на УМБАЛ Канев, сайт „Аренамедия“   В средата на месец март Русенска стопанска камара поде инициатива за подкрепа на УМБАЛ „Канев“ чрез разкриването на дарителска сметка. Инициативата е под егидата на Община Русе. Средствата… Read More ›

В Русе ще изработват на 3D принтери предпазни шлемове за медиците от предната линия на коронавируса

В Русе започват да се правят предпазни шлемове за медицинските  работници, които са най-уязвими, защото за  на предната линия в борбата с COVID-19, съобщи за БРЯГНЮЗ председателят на Русенската стопанска камара проф. д.н. инж. Красимир Ениманев. Предпазните средства ще се… Read More ›

Мрачна прогноза, безработицата в Русе може да достигне 50 %

„Ако кризата с коронавируса продължи до август безработицата в Русе най-вероятно ще стигне 50%. Най-засегнати в момента са туризмът и транспортният бранш. Ако днес държавата не помогне на бизнеса, утре той няма да съществува. Ще има чужд бизнес, който ще… Read More ›

Откриване на дарителска сметка за УМБАЛ „Канев“

Бизнесът поде инициатива за подкрепа на УМБАЛ „Канев“-Русе чрез разкриването на дарителска сметка. В нея ще се набират финансови средства, които ще се използват от болницата за ограничаване разпространението на корона вируса в региона. Инициативата е под егидата на Община… Read More ›

Препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19

Изх. № 06-02-4/ 27.02.2020 г.   ДО ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БСК         ОТНОСНО: Препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Въз връзка с негативното… Read More ›