Председател

Международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия

По инициатива на БСК, на 14 и 15 юни 2018 г., в КК Албена, хотел „Фламинго Гранд“, зала АРА, се проведе международна конференция, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия…. Read More ›

Покана за провеждане нa редовно общо годишно отчетно събрание на русенска стопанска камара

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 04 Септември 2017г. от 14.00 часа в заседателната зала – в сградата на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост“ № 35, гр…. Read More ›

Годишен план за работа на РСК за 2017г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА РСК ЗА 2017 г. НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТ НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА I. Повишаване организационната структура на Русенска стопанска камара. Срок: постоянен Отговорник: Председател Привличане на нови фирми и структури; Обновяване на дейността; Нова управленска структура;… Read More ›