Русенска Стопанска Камара

Начало » Председател (Страница 2)

Category Archives: Председател

Промени по партидата на Сдружение с дейност в частна полза „Русенска Стопанска Камара“

Решение и Удостоверение Окръжен съд РСК 2017

Проведено отчетно събрание 2017

На 4 септ. 2017 се проведе отчетно събрание на Русенската стопанска камара.

Отчет за дейността

Поздравителен адрес от Регионален съвет на КНСБ-Русе

IMG_20170904_140016IMG_20170904_140023IMG_20170904_140035IMG_20170904_140205IMG_20170904_140210IMG_20170904_141016IMG_20170904_141023IMG_20170904_142056IMG_20170904_143521IMG_20170904_143524IMG_20170904_143525

Покана за провеждане нa редовно общо годишно отчетно събрание на русенска стопанска камара

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 04 Септември 2017г. от 14.00 часа в заседателната зала – в сградата на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост“ № 35, гр. Русе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на дейността на УС на РСК и Сдружението за периода
2016-2017 г.
2. Информация относно Проекти, свързани с работата на РСК през отчетния период, както и информация за Проекти, свързани с работата на РСК за периода 2017-2018г.
3. Промени в членствения състав на УС на РСК и избор на нов УС.
4. Организационни.
5. Разни.

Оригинал (PDF)

Годишен план за работа на РСК за 2017г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА РСК ЗА 2017 г.
НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТ НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА

I. Повишаване организационната структура на Русенска стопанска камара.
Срок: постоянен Отговорник: Председател
Привличане на нови фирми и структури;
Обновяване на дейността;
Нова управленска структура;

II. Създаване на постоянна образователна структура.
Срок: постоянен Отговорник: Председател и Учебен център В сайта да се заложат обучителните програми;
Постоянно да се информират възможните фирми за възможностите на РСК за обучения;
– Динамична работа с бюро по труда;
Обучителни семинари;

III. Работа по проекти.
Срок: м. септември Отговорник: Управителен съвет
Работа с РУ „ Ангел Кънчев“;
Работа с фирми членове на РСК;
Обучителни семинари;

IV. Финансово укрепване на Русенска стопанска камара.
Създаване на фирма по трудова медицина Отдаване на помещения под наем;
Други дейности и спонсорства (дарения);

V. Взаимодействие с международни структури.
Информационен център с възможности за рекламна дейност;
Създаване на интерактивен дигитален пазарен панаир за информиране на Русенски производства и възможности;

VI. Работа с финансови структури за подпомагане на бизнеса в региона Семинар с ДСК и други банки и фондове;
Информация в сайта;

Годишен план за работа РСК 2017

РСК: Методологията за определяне на такса „смет“ натоварва бизнеса

Изясняване на потребностите, на съществуващите и разкриване на нови възможности за съществено подобряване на икономическите връзки между България и Русия

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ „ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ“
ГР. РУСЕ
до
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА „ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ“
ДО
СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ, ИМАЛИ ИЛИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ БИЗНЕСА С ПАРТНЬОРИ
ОТ РУСИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Национално движение „Русофили“ и Българо- Руската търговско промишлена палата(БРТПП) желаят да осъществят съвместна дейност в изясняване на потребностите, на съществуващите и разкриване на нови възможности за съществено подобряване на икономическите връзки между България и Русия, в интерес на двата народа и на двете държави. Това желание се благоприятства от включването в състава на ръководството на Н.Д.Русофили на инж. Георги Минчев – председател на Управителния съвет на БРТПП.
Всички трезво мислещи българи са убедени , че отпадането на икономическите санкции е необходимо и неизбежно. Фирмите, които имат интерес от възобновяване на бизнеса между България и Русия трябва да се подготвят за работа при съвременните
условия.
За да се изяснят по-подробно реалните потребности и интерес на производствените фирми от промишлеността, земеделието и услугите от пряко сътрудничество с партньори от Русия и подпомагане на преки контакти с фирми и организационни структури от Русия, които са партньори на БРТПП.
КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ I НА ОБЛАСТНА СРЕЩА НА 11 АПРИЛ 2017 Г. – 10 Ч. в залата на Русенската стопанска камара – ул.“Църковна независимост“ №35, п.к.11.

Председател на Координационния съвет:
Проф. д.н.инж.Кр. Ениманев
За повече информация: инж. Т. РАДОСЛАВОВ 0886-843794; todorradoslavov@mail.bg

Въпросник

Писмо среща

 

Събиране на дарения за Паметник на Загиналите във войните

Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите във
войните за национално обединение в гр. Русе започна набиране на дарения за изграждане на мемориал.

Банковата сметка за набиране на дарения за построяването на Мемориала: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД клон Русе, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG40UNCR70004521781614.

memorial