Председател

Мрачна прогноза, безработицата в Русе може да достигне 50 %

„Ако кризата с коронавируса продължи до август безработицата в Русе най-вероятно ще стигне 50%. Най-засегнати в момента са туризмът и транспортният бранш. Ако днес държавата не помогне на бизнеса, утре той няма да съществува. Ще има чужд бизнес, който ще… Read More ›

Откриване на дарителска сметка за УМБАЛ „Канев“

Бизнесът поде инициатива за подкрепа на УМБАЛ „Канев“-Русе чрез разкриването на дарителска сметка. В нея ще се набират финансови средства, които ще се използват от болницата за ограничаване разпространението на корона вируса в региона. Инициативата е под егидата на Община… Read More ›

СВЕТЛИНАТА НА ПОЗНАНИЕТО Е ПЪТЯ НА ЖИВОТА НА ВСЕКИ ОТ НАС…

Проф. полковник., д.н. инж. Красимир Ениманев – Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Председател на общото събрание на факултет „Бизнес и мениджмънт, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна и „Академия за иновации и развитие”-София, с над 180 научни статии, доклади, учебници… Read More ›